Archive for กันยายน 4th, 2012

คำราชาศัพท์

คลิกดูคลิปได้ที่นี่>  http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=12390&mul_source_id=022484

Advertisements

การแต่งกลอนสี่(คลิปวิดิโอ)

คลิกดูที่นี่>  http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=11015&mul_source_id=019503

กาพย์ยานี๑๑

       กาพย์ยานี๑๑                                                                                                         

๑. บท บทหนึ่งมี ๔ วรรค

วรรคที่หนึ่งเรียกวรรคสดับ วรรคที่สองเรียกวรรครับ
วรรคที่สามเรียกวรรครอง วรรคที่สี่เรียกวรรคส่ง
แบ่งเป็นวรรคแรก ๕ คำ วรรคหลัง ๖ คำ รวม ๑๑ คำ จึงเรียก ยานี ๑๑

๒. สัมผัส
ก. สัมผัสนอก หรือสัมผัสระหว่างวรรค อันเป็นสัมผัสบังคับ มีดังนี้
คำสุดท้ายของวรรคแรกวรรคที่หนึ่ง (วรรคสดับ)

สัมผัสกับคำที่สามของวรรคหลัง วรรคที่สอง (วรรครับ)
คำสุดท้ายของวรรคที่สอง (วรรครับ) สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม (วรรครอง)
(ดูแผนผังและยกตัวอย่าง)
ถ้าจะแต่งบทต่อไปต้องมีสัมผัสระหว่างบท
สัมผัสระหว่างบท ของกาพย์ยานี คือ
คำสุดท้ายของวรรคสี่ (วรรคส่ง) เป็นคำส่งสัมผัสบังคับให้บทต่อไปต้องรับสัมผัสที่คำ
สุดท้ายของวรรคสอง (วรรครับ) ดังตัวอย่าง

คณะ
กาพย์ยานี ได้ชื่อว่ายานี ๑๑  เพราะ จำนวนพยางค์ใน ๒ วรรค หรือ ๑ บรรทัด รวมได้ ๑๑ พยางค์
๑ บท มี ๔ วรรค วรรคหน้า ๕ พยางค์ วรรคหลัง ๖พยางค์
สัมผัสระหว่างวรรค
ใน ๑ บท มีสัมผัส ๒ คู่ สังเกตจากแผนผังและตัวอย่าง 

เพราะครูผู้นำทาง     ใช่เรือจ้างรับเงินตรา
พุ่มพานจึงนำมา        กราบบูชาพระคุณครู

สัมผัสระหว่างบท
พยางค์สุดท้ายของบทต้น สัมผัสกับพยางค์สุดท้ายของวรรคที่ ๒ของบทถัดไป

ตัวอย่าง

เพราะครูผู้นำทาง         ใช่เรือจ้างรับเงินตรา
พุ่มพานจึงนำมา            กราบบูชาพระคุณครู
หญ้าแพรกแทรกดอกไม้ พร้อมมาลัยอันงามหรู
เข็มดอกออกช่อชู          จากจิตหนูผู้รู้คุณ

        คลื่นใจอาลัยคลื่นชีวิต
คลื่นคลั่งทะเลโถม             กระหน่ำโหมทะเลคน
คลื่นซัดระบัดชล                 เฉกจะล้างฤๅอย่างไร
ยิ้มแย้มแต้มเกลื่อนอยู่         มินึกรู้เหตุการณ์ใด
ธรณีพิโรธไย                         จึงเข่นฆ่าประชากร
ฟ้าดินดาวเดือนดับ             คณานับขจายขจร
เสียงร่ำด้วยร้าวรอน            ร้องหวีดหวาดทะเลตรม
สายตาที่แตะต้อง               ทุกที่ท้องล้วนทุกข์ถม
ซากศพกลางเลนตม         สู้แดดลมอย่างเดียวดาย
ฟ้าพรากจากอกฟ้า            ปวงประชาพาขวัญหาย
“พุ่ม”เพิ่งฉกรรจ์กาย          ลาลับหมายกรายเยี่ยมฟ้า
คลื่นใจจึงรวมจิต                 ร่วมอุทิศคลื่นศรัทธา
.สยบคลื่นยักษา ร่วมเยียวยาด้วยคลื่นใจ
อ.ภาทิพ
30/12/2004 11:11

ฝันร้าย ๑

.เพราะงามจึงตามฝัน                จิตมุ่งมั่นมุ่งหมายมา
หลายชาติหลายภาษา              ร่วมชะตาชมอ่าวงาม
หัวเราะระเริงรื่น.                         แสนสดชื่นอ่าวสยาม
บ้างมองฟ้าสีคราม                    วิ่งไล่ตามโล้คลื่นลม
บัดเดี๋ยวน้ำเหือดหาย               ม้วนกลับคล้ายจะขู่ข่ม

.สรรพสิ่งต่างดิ่งจม                  หวีดระงมตะลึงลาน

งงงงแล้วคงนิ่ง                         เกินไหวติงแม้คืบคลาน
คลื่นคลั่งเข้าสังหาร                สุดแรงต้านรักษาตัว
พ่อแม่เหลียวแลลูก                 เจ้าบุญปลูกร้องระรัว
มือหมายคว้าไขว่ทั่ว               โคลนขุ่นมัวกลบเกลื่อนกาย
ใจหายตายทั้งเป็น                  สุดลำเค็ญใต้โคลนทราย
.ใช่เป็นเช่นฝันร้าย                 หมื่นชีพวายใต้หาดงาม
อ.ภาทิพ

คลื่น ๓
ภูเก็ตเพชรเพริศแพร้ว           เลือนลับแล้วทะเลคราม
ธันวาสี่เจ็ดคร้าม                     ทุกเขตคามเหลือร่องรอย
รอยร้างพร่างพร่าเกลื่อน       ร้านเรือเรือนร้างคนคอย
คอยคนหลายวันคล้อย          เพียงศพลอยที่เยือนมา
น้ำตาจึงพร่าพร่าง               ทุกก้าวย่างอนาถา
ศพซากลากนำมา               ไร้ชีวาไร้แรงลม
ลมแรงแห่งเกลียวคลื่น        อ้าปากกลืนชีวิตจม
จมจ่อมพร้อมทับถม             โศกเศร้าซมผู้พบพาน
พานพาหาคนรัก            วันสู่ปักษ์จักร้าวราน

รานร้าวนั้นเนิ่นนาน       เพราะล่วงกาลมิผ่านพบ
พบเพียงเสียงร่ำไห้       ทั้งเทศไทยมาบรรจบ
จบกิจคิดเรื่องรบ            มาสมทบช่วยคลี่คลาย
คลายทุกข์ที่โศกเศร้า   เพื่อบรรเทาเยียวยากาย
กายใจไม่สบาย               จงเลือนหายร้ายจากภูฯ

 

ตัวอย่างกาพย์ยานี๑๑

พฤษภกาสร             อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง    สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย       มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี       ประดับไว้ในโลกา

สิบเอ็ดบอกความนัย          หนึ่งบาทไซร้ของพยางค์
วรรคหน้าอย่าเลือนราง     จำนวนห้าพาจดจำ
หกพยางค์ในวรรคหลัง     ตามแบบตั้งเจ้าลองทำ
สัมผัสตามชี้นำ                  โยงเส้นหมายให้เจ้าดู
สุดท้ายของวรรคหนึ่ง       สัมผัสตรึงสามนะหนู
หกห้าโยงเป็นคู่                  เร่งเรียนรู้สร้างผลงาน

โดย      อ.ภาทิพ ศรีสุทธิ์

ขอขอบคุณ      อ.ภาทิพย์ ศรีสุทธิ์

ที่มา   http://www.st.ac.th/bhatips/gabpglon11.htm

กลอนสี่

                 กลอนสี่                 

     

 

 

 

กลอนสี่ เป็นคำประพันธ์ประเภทกลอน ใน 1 บท มี 2 บาท 1 บาท มี 2 วรรค วรรคละ 4 คำ กลอน 4

ตามหลักฐานทางวรรณคดีไทย กลอน 4 ที่เก่าที่สุดพบในมหาชาติคำหลวงกัณฑ์มหาพน (สมัยอยุธยา) แต่ต่อมาไม่ปรากฏในวรรณคดีไทยมากนัก มักแทรกอยู่ตามกลอนบทละครต่าง ๆ

ตัวอย่างกลอน 4 ในวรรณคดีไทยที่พบมี 2 แบบ คือ

กลอน 4 แบบที่ 1
กลอน 4 แบบนี้ บทหนึ่งจะประกอบด้วย 2 บาท บาทละ 2 วรรค วรรคละ 4 คำ ตามผัง

O O O O           O O O O
O O O O           O O O O
สัมผัส แบบกลอนทั่วไป คือ คำสุดท้ายวรรคหน้าสัมผัสกับคำที่สองของวรรคหลัง และคำสุดท้ายวรรคที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายวรรคที่สาม ส่วนสัมผัสระหว่างบทก็เช่นเดียวกัน คือ คำสุดท้ายวรรคที่สี่ของบทแรก สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองของบทถัดไป (ดูตัวอย่าง)

ตัวอย่าง กลอน 4 แบบที่ 1
เหวยเหวยอีจันทรา     ขึ้นหน้าเถียงผัว
อุบาทว์ชาติชั่ว            ไสหัวมึงไป
นางจันทาเถียงเล่า    พระองค์เจ้าหลงไหล
ไล่ตีเมียไย        พระไม่ปรานี
เมียผิดสิ่งใด     พระไล่โบยตี
หรือเป็นกาลี     เหมือนที่ขับไป
— บทละครครั้งกรุงเก่า เรื่อง สังข์ทอง
กลอน 4 แบบที่ 2
คณะ กลอน 4 แบบนี้ บทหนึ่งประกอบด้วย 4 บาท บาทละ 2 วรรค วรรคละ 4 คำ ตามผัง

O O O O    O O O O
O O O O    O O O O
O O O O    O O O O
O O O O    O O O O
สัมผัสนอก ในทุกบาท คำสุดท้ายของวรรคหน้า สัมผัสกับคำที่สองของวรรคหลัง มีสัมผัสระหว่างบาทที่สองกับสาม คือ คำสุดท้ายวรรที่สี่สัมผัสกับคำสุดท้ายวรรคที่หก ส่วนสัมผัสระหว่างบทนั้นจะแตกต่างจากแบบแรก เนื่องจากให้คำสุดท้ายของบทแรกสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สี่ของบทถัดไป (ดูตัวอย่าง)

ตัวอย่าง กลอน 4 แบบที่ 2
จักกรีดจักกราย      จักย้ายจักย่อง
ไม่เมินไม่มอง        ไม่หมองไม่หมาง
งามเนื้องามนิ่ม     งามยิ้มงามย่าง
ดูคิ้วดูคาง                        ดูปรางดูปรุง
ดั่งดาวดั่งเดือน               ดั่งจะเลื่อนดั่งจะลอย
พิศเช่นพิศช้อย               พิศสร้อยพิศสุง
ช่างปลอดช่างเปรื่อง    ช่างเรืองช่างรุ่ง
ทรงแดดทรงดุ่ง              ทรงวุ้งทรงแวง
— กลบทจาตุรงคนายก, ศิริวิบุลกิตติ, หลวงปีชา (เซ่ง)
สัมผัสใน ไม่บังคับ แต่กวีมักจัดให้มีสัมผัสระระหว่างคำที่สองและคำที่สามของทุกวรรค

ตัวอย่างกลอนสี่อื่นๆ
สงสัยมานาน……………ขันขานก็บ่อย
อีกทั้งเรียงร้อย………….ถ้อยคำภาษา
สอบถามเรื่อยไป………..มีใครบ้างนา
รู้บ้างไหมหนา………….ว่ากลอนอะไร ฯ

นี่คือตัวอย่าง……………..ท่านวางเอาไว้
กลอนสี่นี่ไง……………….เชื่อได้เลยเธอ
พี่นุพบเห็น………………..ประเด็นเสนอ
บอกเล่าไว้เออ……………..เผื่อเธอสนใจ ฯ

มีคำสัมผัส…………………รึงรัดที่ไหน
ค่อยสังเกตไป………………มองให้ดีดี
ในวรรคที่สอง……………..ค่อยมองดูซี
อีกทั้งวรรคสี่……………….คำมีรับกัน ฯ

วรรคสามก็ด้วย……………ต่างช่วยแต่งฉันท์
วรรคสี่ก็พลัน………………จัดสรรส่งไป
สัมผัสหลายที่……………..ดูสิตรงไหน
ยากง่ายยังไง………………ขอให้แต่งดู ฯ

ที่แต่งผ่านมา………………ถือว่าพลาดอยู่
เพราะความไม่รู้…………..อดสูอยู่นา
ค่อยเป็นค่อยไป……………ค่อยใช้ปัญญา
ค่อยแก้ปัญหา……………..ค่อยมาคุยกัน…ฯ

๐ วันว่างห่างงาน       รำคาญยิ่งนัก
อยู่บ้านผ่อนพัก         สักนิดผ่อนคลาย

๐ หยิบหนังสืออ่าน   ผ่านตาดีหลาย

กลอนสี่ท้าทาย         หมายลองเขียนดู
๐ หากท่านใดว่าง    ร่วมทางฝึกรู้
กลอนได้เชิดชู         อยู่อย่างมั่นคง

๐ เสียงไม่บังคับ        จับสัมผัสส่ง
สี่คำเจาะจง                ลงมือกันเลย

ที่มา   http://www.tangklon.com

ตัวอย่าง กลอนสี่   วันแม่  

ฉันรักคุณแม่ ถึงแม้ยากเย็น
ก็จะให้เห็น ว่าจะทดแทน
คุณแม่รักฉัน แม่นั้นหวงแหน
ฉันจะทดแทน บุญคุณแม่เอย
แต่งโดย เบญญาภา มาเรียน ป.6/5
โรงเรียนเรานี้ ยังมีคุณครู
สอนให้ความรู้ นั้นอยู่ไม่ไกล
เรารักคุณครู พวกหนูอยากให้
คุณครูนั้นได้ มาใช้พวกเรา
แต่งโดยด.ญ อมรพรรณ ชอบคั้นน้ำส้ม ป.6/5 เลขที่ 38

กลอนสี่ แนะนำตัว
ฉันชื่อณัฏฐา หน้าตาพอใช้
ทุกคนชอบไล่ ให้ไปไกลไกล
ถึงฉันไม่สวย แต่รวยกว่าใคร
พ่อแม่ชอบให้ ของขวัญวันเกิด
โดยเด็กหญิงณัฏฐา ฉัตรทอง เลขที่30

บอกรักแม่ให้ก้องโลก
แม่ของเรานั้น ทุกวันแสนดี
เลี้ยงลูกอย่างนี้ แสนที่จะรัก
บอกว่ารักแม่ ถึงแม้เหนื่อยนัก
แค่คำบอกรัก ไม่หนักใจเลย
แต่งโดย ด.ญ.กนกพร ฐานทนดี ป.6/4 เลขที่24

กลอนสี่ ป่าไม้
เรามีป่าไม้ มีไร่มีนา
มีหน้ามีตา อยู่ทุกวันเอย
โดย เด็กหญิงณัฏฐา ฉัตรทอง เลขที่30

กลอนสี่ป่าไม้
ป่านั้นมากมาย หลากหลายสีสัน
ต้นไม้ใหญ่ตัน พวกมันให้ร่ม
โดย ด.ญ.กมลวรรณ เคะนะอ่อน ป.6/4 เลขที่35

เรื่องแนะนำตัว
ฉันชื่อน้ำตาล ชอบอ่านหนังสือ
ทุกคนชอบลือ ว่าฉันขี้เหร่
ชื่อณีรนุช แสนสุดสวยเก๋
ชอบมองคนเท่ แถวตึกปอห้า
          โดย ณีรนุช ตาพระ เลขที่ 31

กลอนสี่ บอกรักแม่ให้ก้องโลก
ฉันเป็นลูกรัก แม่จักสอนสั่ง
แม้ยามลุกนั่ง แม่ยังห่วงใย
ขอบอกรักแม่ ให้แผ่ไปไกล
รักแสนยิ่งใหญ่ พูดให้ก้องโลก
โดย ด.ญ.กมลวรรณ เคะนะอ่อน ป.6/4 เลขที่35

เรื่อง ป่าไม้
ป่าไม่มีค่า ไม่ล่าฆ่าสัตว์
เราไม่กำจัด ป่าไม้ของเรา
โดย ด.ญ. ณีรนุช ตาพระ เลขที่ 31

กลอนสี่ เรื่อง แนะนำตัว
หนูชื่อน้องนิ้ง ชอบวิ่งไล่จับ
เหนื่อยแล้วก็หลับ เมื่อกลับถึงบ้าน
อยู่ห้องทับสี่ ทุกปีหัดอ่าน
หนูชอบทำงาน กับเพื่อนทุกคน
แต่งโดย ด.ญ.นิตินพรัช หัดอ่านเขียน ป.6/4 เลขที่ 46

กลอนสี่ แนะนำตัว
พิชญานันท์ เป็นกันเองนะ
ชอบเล่นพละ และอ่านหนังสือ
ตัวเล็กใจดี บ้านมีกิ้งกือ
ทุกคนร่ำลือ ว่าฉันน่ารัก
แต่งโดย พิชญานันท์ ฝันไกล ป.6/4 เลขที่28

กลอนสี่ ป่าไม้
อนุรักษ์ป่า รีบมาเร็วไว
อย่าพึ่งหนีไป ร่วมใจรักษา
แต่งโดย พิชญานันท์ ฝันไกล ป.6/4 เลขที่28

กลอนสี่ เรื่อง แนะนำตัว
วทัญญุตา ชอบมาโรงเรียน
ชอบอ่านชอบเขียน กับเพื่อนทุกคน
อยู่ห้องทับสี่ ทุกปีสุขล้น
กับเพื่อนทุกคน สุขใจจริงเอย
แต่งโดย ด.ญ.วทัญญุตา ทิพย์เลิศ

บอกรักแม่ให้ก้องโลก
แม่นั้นแสนดี จะมีอะไร
ที่มากกว่าให้ บอกว่ารักแม่
พระคุณยิ่งใหญ่ ลูกใคร่ดูแล
อยากบอกรักแม่ ให้ก้องโลกเอย
ผู้แต่ง กิรนันท์ กันเอง ป.6/4 เลขที่26

เรื่อง บอกรักแม่ให้ก้องโลก
รักแม่เท่าฟ้า รักป้าเท่าดิน
รักพ่อเท่าหิน รักจริงจากใจ
รักแม่ก้องโล มีโชคยิ่งใหญ่
แม่คอยใส่ใจ รักแม่จริงเอย
โดย ด.ญ.ธันยธรณ์ ศรีเเก้ว เลขที่ 39

เรื่อง ป่าไม้
ป่าไม้มีค่า จงอย่าทำลาย
ไม้จะต้องตาย ต้องปลูกทดแทน
โดยด.ญ.ธันยธรณ์ ศรีแก้ว เลขที่ 39

ป่าไม้
ร่วมรักป่าไม้ พร้อมใจรักษา
ได้ยินก็มา รักษาป่ากัน
ผู้แต่ง กิรนันท์ กันเอง เลขที่26 ป.6/4

เรื่อง ป่าไม้
ทุกต้นในป่า รักษาเอาไว้
ควรมีน้ำใจ ไปปลูกป่ากัน
แต่งโดย ด.ญ.นิตินพรัช หัดอ่านเขียน ป.6/4

เรื่อง ป่าไม้
ปลูกป่าห้ามเผา เราชอบสีเขียว
ป่าไม้ผืนเดียว เที่ยวได้ตลอดไป
ผู้แต่ง ปรารถนา หาไม่ยาก ป.6/4 เลขที่44

ป่าไม้
เรารักป่าไม้ พร้อมใจรักษา
ได้ฟังก็มา รักษาไม้กัน
แต่งโดย ด.ญ.กนกพร ฐานทนดี ป.6/4 เลขที่ 24

เรื่อง แนะนำตัวเอง
ชื่อเฟื่องน่ารัก เพื่อนทักว่าสวย
หน้าตาเหมือนหมวย มีบ้านหลังใหญ่
อยู่ในโรงเรียน ชอบเขียนมากไป
ฉันเอาใจใส่ ใฝ่หาความรู้
ผู้แต่ง ปรารถนา หาไม่ยาก ป.6/4

ป่าไม้
ป่าไม้สำคัญ สุขสันต์สำราญ
ปลูกกันมานาน รักการปลูกป่า
ผู้แต่ง ด.ญ.ธนัญญา พิมขันธุ์ ป.6/4 เลขที่33

กลอนสี่ ป่าไม้
ร่วมรักป่าไม้ พร้อมใจรักษา
ได้ยินก็มา รักษาป่ากัน
ผู้แต่ง กิรนันท์ กันเอง ป.6/4 เลขที่26

กลอนสี่เรื่องบอกรักพ่อพ่อที่ภูพาน
ท่านภูมิพล ทรงล้นความดี
ทั่วปฐพี ทรงมีบุญคุณ
จุนเจือคนยาก บำบากช่วยหนุน
มาบอกรักคุณ พ่อที่ภูพาน
ผู้แต่ง ด.ญ. สุธาสินี เต็มสิรินันท์ ป.6/4 เลขที่ 48

กลอนสี่ เรื่อง ป่าไม้
ป่าไม้เรานี้ มีดีเหลือหลาย
สวยงามมากมาย อย่าสายดูแล
โดย ด.ญ. อาทิตยา ปัญญาประชุม ป.6/4 เลขที่ 27
กลอนสี่ เรื่อง ป่าไม้
ป่าไม้มีค่า จงอย่าทำลาย
ชีวิตมากมาย ต้องตายเสียเปล่า
ด.ญ. ปฏิญาพร กวดวงศ์ษา ป.6/4

กลอนสี่ บอกรักแม่ให้ก้องโลก
ฉันรักแม่มาก ไม่จากไปไกล
รักแม่สุดใจ บอกให้ก้องโลก
แม่เตือนแม่ย้ำ อย่าทำแม่โศก
ทำให้ทั้งโลก รู้ว่ารักแม่
……ปฏิญาพร กวดวงศ์ษา…….6/4**

กลอนสี่ เรื่องป่าไม้
ป่าไม้มีชีวิต ช่วยคิดบำรุง
รักษาพยุง ปรับปรุงให้ดี
โดย เด็กหญิง ธีร์จุฑา แสนวิเศษ เลขที่ ๓๘ ป.๖/๔

เรื่อง บอกรักแม่ให้ก้องโลก
เเสนล้านนาที เเม่นี้เลี้ยงมา
ตั้งแต่เปิดตา จนถึงวันที่
อยากบอกรักแม่ ตั้งแต่บัดนี้
รักดุจชีวี รักนี้กว่าใคร
ด.ช. สุวพัชร เชี่ยวชาญวัฒนา เลขที่4

กลอนสี่
ในวันแม่นี้ วันดีเหลือหลาย
รักแม่อย่าอาย ที่จะกอดแม่
พร้อมที่ห่วงใย รักไม่มีแต่
ขอแค่คุณแม่ สุขใจสำราญ
แต่งโดย จีรดา ขาหลุด เลขที่ 45 ป.6/5

พ่อหลวงของไทย
พ่อหลวงของไทย ท่านใช้ปัญญา
ท่านคอยรักษา ป่าไม้ของไทย
อยู่ที่ภูพาน ทำงานยิ่งใหญ่
บอกรักด้วยใจ ให้พ่อหลวงเอย
จาก..ปานชีวา มาดี

กลอนสี่เรื่องบอกรักพ่อที่ภูพาน
พ่อหลวงแห่งไทย จิตใจกล้าหาญ
ท่านช่วยสร้างงาน ให้พี่น้องไทย
เทือกเขาภูพาน โครงการกว้างไกล
ชาวบ้านร่วมใจ บอกรักพ่อเอย
แต่งโดย ภูสกล คนดี เลขที่12 ป.6/5 จ้า

กลอนสี่เรื่องบอกรักแม่
แม่นั้นรักลูก เพราะผูกพันธ์กัน
ช่างแสนสุขสันต์ ในวันแม่นี้
หนูบอกรักแม่ ขอแค่ทำดี
มอบแด่แม่นี้ ที่หนูรักมาก
แต่งโดย สุวิชชาณี มีโชค เลขที่33 ห้อง5จ้า

ฝึกแต่งกลอนสี่เรื่องบอกรักแม่
แต่งกลอนนี้ให้ ด้วยใจรักแม่
แม่นี้มีแต่ ดูแลด้วยรัก
ลูกนี้ทำดี แม่นี้รู้จัก
รักลูกยิ่งนัก จึงบอกรักแม่
แต่งโดย อรวรรณ นั้นดี เลขที่28 ห้อง6/5

กลอน สี่ สองบท
เเม่คือผู้ให้ เอาใจมากฝาก
บอกรักเเม่มาก เราจะโชคดี
รู้กตัญญู มีอยู่ทุกที่
กี่วันกี่ปี ก็รักเเม่เอ๋ย
เเต่งโดย ภาพิมล คนสวย เลขที่34 ห้อง6/5ค่ะ

ครูสุดที่รัก รู้จักให้อ่าน
จะทำการบ้าน ส่งครูทุกวัน
อยากบอกรักครู ให้รู้ให้ทัน
จะจำให้มั่น รักครูจริงเอย
จาก ศศิวิมล คนงาม เลขที่ 25 ป.6/5

ฉันชื่อแตงกวา หน้าตาน่ารัก
ทุกคนรู้จัก ทักทายยินดี
ถึงจะซนนิด แต่คิดทำดี
สังเกตถ่วนที ว่ามีนำใจ

แต่งกลอนสี่ 2 บท
น้ำมีคุณค่า มีนาทำกิน
น้ำมีรดดิน ที่ดินถิ่นไทย
เราควรรักษา ให้น้ำป่าไว้
เราควรร่วมใจ ประหยัดน้ำเอย
เด็กชายฉัตรชัย จรุงเกียรติสกล ป.6/5 เลขที่13

อยากบอกรักแม่ จริงแท้แน่นอน
แม่ไม่กินก่อน ป้อนข้าวลูกยา
คุณแม่ที่รัก ตระหนักนักหนา
แม่หายาทา ยามลูกเจ็บไข้
แต่งโดย ด.ญ.พิกุลแก้ว แว่วในใจ ป.6/5 เลขที่ 48

เรารักป่าไทย ขอใจร่วมรัก
เราต้องตระหนัก ร่วมกันรักษา
แงโดย ด.ญ.พิกุลแก้ว แว่วในใจ ป.6/5 เลขที่48

กลอนสี่เรื่องเเม่
คุณเเม่ของเรา เฝ้าเอาใจใส่
ท่านเป็นผู้ให้ ชีวิตเเก่เรา
ไม่ว่าเราสุข หรือทุกข์โศกเศร้า
คุณเเม่ของเรา ก็คอยปลอบใจ
เเต่งโดย นันทวัฒน์ ฟัดกับหมา เลขที่10 ชั้น ป.6/5

กลอน 4
เเม่เป็นผู้ให้ เอาใจลูกยา
มีเเต่สรรหา ความสุขมาให้
อยากบอกว่ารัก ประจักษ์ที่ใจ
เเม่เอาใจใส่ ให้เเต่ความรัก
เเต่งโดย อภิชญา พารวย เลขที่ 32 ป.6/5

กลอน 4
คุณครูทุกคน มีปนหลากหลาย
ความรู้มากมาย มอบหมายศิษย์มา
วิชาความรู้ ควบคู่ศึกษา
อยากบอกครูว่า อยากบอกรักครู
เเต่งโดย จุฑามาศ ประหลาดจริง

ฉันรักคุณแม่ ถึงแม้ยากเย็น
ลูกจะให้เห็น ว่าทดแทนได้
พระคุณของแม่ ที่แท้ยิ่งใหญ่
ที่แม่ทำให้ จะไม่มีลืม
โดย สุวนันท์ หมั่นฝึกฝน ป. 6/5 เลขที่ 39

พ่อนั้นยิ่งใหญ่ ทำให้รู้จัก
การปลูกพืชผัก อยู่ที่ภูพาน
พ่อหลวงต้องป่วย เพราะช่วยชาวบ้าน
สี่ร้อยคำล้าน บอกรักพ่อเอย
โดย รัชชานนท์ คนหล่อ ป6/5 เลขที่2

กลอนสี่ เรื่อง ป่าไม้
เรารักป่าไม้ ของไทยเรานั้น
พวกเราช่วยกัน ปลูกป่าชายเลน
ด.ญ.กัญญาภรณ์ รุ่งเรืองวาณิช เลขที่ 34 ป.6/6 วันที่23 มิ.ย. 2554

กลอนสี่เรื่อง ป่าไม้
ป่าไม้ของไทย ร่วมใจรักษา
มันมีนานมา รักษาร่วมกัน

ด.ญ.ปทิตตา ยุพิน ป.6/6 เลขที่ 30 แต่งเมื่อ 23 มิ.ย. 2554

เรื่อง ป่าไม้

ป่าไม้หลากหลาย มากมายพืชพรรณ

หลายอย่างสำคัญ แบ่งปันให้เรา
แต่งโดย. เด็กชายกิตติศัก พลอาษา ชั้น ป.6/6 เลขที่ 21 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เรื่อง พระคุณแม่

พระคุณแม่นี้ แสนดีเหลือล้น
ท่านหมั่นอดทน แม้งานจะหนัก
กว่าเราเติบใหญ่ ท่านใจแสนรักนรัก
อยากบอกยิ่งนัก ฉันรักแม่เอย

แต่งโดย. เด็กชายกิตติศักดิ์ พลอาษา ชั้น ป.6/6 เลขที่ 21 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กลอนสี่ เรื่อง พระคุณแม่
แม่ที่คิดถึง สุดซึ้งจากใจ
รักแม่อยู่ใน หัวใจของหนู
รักแม่คนเดียว อยากเหลียวมาดู
อยากบอกให้รู้ ว่าหนูรักแม่
ด.ญ.กัญญาภรณ์ รุ่งเรืองวาณิช ป.6/6 เลขที่34
วันที่ 29 มิ.ย. 2554

กลอนสี่เรื่อง บอกรักครู
อยากบอกรักครู ท่านสู้เพื่อเรา
ตั่งใจเร็วเข้า ให้ท่านดีใจ
ครูคอยติดตาม เอาความรู้ให้
มีความใส่ใจ มุ่งมั่นสอนเรา

เด็กชาย กิตติคุณ สิงห์คำมา ป.6/6 เลขที่ 9 29 มิถุนายน 2554

กลอนสี่เรื่อง ป่าไม้
ช่วยกันปลูกป่า เรามาช่วยกัน
เป็นเวลาสั้น เพื่อโลกของเรา

เด็กชาย กิตติคุณ สิงห์คำมา ป.6/6 เลขที่ 9
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กลอนสี่ เรื่อง ป่าไม้
ป่าถูกทำลาย ผลร้ายตามมา
ช่วยกันรักษา ป่าไม้ของเรา

เด็กหญิง แวววัน กลิ่นไสว ป.๖/๖ เลขที่ ๓๖
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

กลอนสี่ เรื่อง ป่าไม้
ป่าไม้เรารัก เราจักร่วมใจ
ปลูกต้นไม้ไทย เพื่อรักไม้ป่า

โดยเด็กหญิง อรุโณทัย อินธิแสง ป.๖/๖ เลขที่ ๓๘
วันที่ 26 ก.ค. 2554

กลอนสี่เรื่อง ป่าไม้
สัตว์ป่าต้นไม้ จะไร้ที่อยู่
หากคนไม่สู้ ช่วยดูต้นไม้

ด.ญ.พธนภรณ์ สุวรรณจันทร์ ป.6/6 เลขที่ 29
แต่งเมื่อ 23 มิ.ย. 2554

ป่าไม้
ป่าไม้ถูกเผา เพราะเขาทำลาย
พวกมันจึงหาย ตายไปจากโลก

โดย เด็กหญิง รุ้งจรัส จันทรังษี เลขที่ 28 ป.6/6
วันที่ 23 มิ.ย. 2554

กลอน ๔

ป่าดงพงไพร กว้างใหญ่ไพสาร
มีคนกล่าวขาน ตำนานต้นไม้

 

ด.ญ.อรอนงค์ โกษาแสง ป.๖/๖ เลขที่๔๔ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ป่าไม้
ป่าไม้เรานี้ ช่วยกันรักษา
ฉันรู้คุณค่า ของป่าไม้ไทย

ด.ญ. ภวิกา แจ้งสุข เลขที่ 45 ป. 6/6 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บอกรักคุณครู
ครูดีหนักหนา สอนมาอย่างดี
ท่านมีไมตรี อันแสนดีงาม
คุณครูของฉัน ท่านนั้นมีนาม
นักเรียนเกรงขาม ชื่อ พนิดา

ด.ญ. ภวิกา แจ้งสุข เลขที่ 45 ป. 6/6 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554
แก้ไขข้อความ
แจ้งล

กลอนสี่เรื่อง ป่าไม้
ต้นไม้เรานั้น ช่วยกันดูแล
ไม่เว้นแม้แต่ ดอกไม้ดอกหญ้า

ด.ช. กิตติพัฒน์ ตั้งไพบูลย์กิจ เลขที่ 2 ป.6/6 แต่งวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2554

บอกรักแม่ให้ก้องโลก
ผมรักแม่มาก รักจากใจจริง
ผมชอบอย่างยิ่ง เราชอบหมดใจ
เราต้องดูแล แม่แก่แล้วไง
เราต้องรู้ใจ รักที่สุดเลย
ด.ช. กิตติพัฒน์ ตั้งไพบูลย์กิจ เลขที่ 2 ป.6/6 แต่งวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2554

กลอนสี่เรื่องป่าไม้
ป่าไม้ของเรานั้น ช่วยกันรักษา
ความสุขก็มา ในโลกของเรา
ด.ญ.ศิรประภา บุญท้าว เลขที่ 43 ป.6/6 วันที่ 11 สิงหาคม 2554

กลอนสี่เรื่องพระคุณแม่
ในวันแม่นี้ ฉันมีของขวัญ
พอถึงวันนั้น ฉันจะบอกรัก
แม่ของฉันนี้ มีดีมากนัก
ถ้าฉันพูดรัก แม่ก็ภูมิใจ

ด.ญ.ศิรประภา บุญท้าว เลขที่ 43 ป.6/6 วันที่ 11 สิงหาคม 2554

คุณแม่ของฉัน
คุณแม่ของฉัน แม่นั้นแสนดี
ท่านมีไมตรี กับพวกเรามาก
อยากบอกรักแม่ ขอแค่เอ่ยปาก
เสียงดังให้มาก ว่าหนูรักแม่

ด.ญ.ปทิตตา ยุพิน ป.6/6 เลขที่ 30 แต่งเมื่อ 24 มิ.ย. 2554

ขอขอบคุณคุณครูและนักเรียนอนุบาลสกลนครทุกคน

ที่มา http://www.abs.ac.th/abssmf/index.php?topic=130.0