ความพิเศษของคริสตัล 5 ประการ

                         

                  คริสตัลเป็นเครื่องประดับที่สาวๆ หลงไหลใฝ่ฝันกันนั้น มีลักษณะพิเศษ ที่สำคัญของคริสตัล 5 ประการ นั้นคือ

1.เก็บความจำ

คริสตัลเมื่อยู่ภายใต้แรงกดดันจะเกิดประกายไฟที่แตกต่าง  ประจุไฟฟ้าบวกและลบ  สามารถแทนด้วยเลขฐานสอง คือ 0 และ 1 ซึ่งเป็นทฤษฎีการคำนวณขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์  การเรียงตัวอย่างมีหลักเกณฑ์ของอนุภาคคริสตัล  จึงทำให้แผ่นคริสตัลเก็บสัญญาณและความจำได้ในปริมาณมหาศาล

2.ขยาย

ผลการสั่นสะเทือนที่ผ่านแผ่นคริสตัลบางเฉียบ  สามารถขยายสัญญาณไฟฟ้าที่อ่อนเบาและรักษาความถี่เดิมไว้ได้  เครื่องรับวิทยุและไมโครโฟนก็คือตัวอย่างการใช้ทฤษฎีดังกล่าว

3.แปลง

คริสตัลคือตัวกลางที่ดีที่สุกสำหรับการแปลงพลังงานในรูปแบบต่างๆได้แก่  เสียง แสง  ไฟฟ้า  ความร้อน  สนามแม่เหล็ก ฯลฯ  ตัวอย่างเช่น  แผ่นคริสตัลที่รวมความร้อน  สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้

4.ถ่ายส่ง

คลื่นความถี่จากการสั่นสะเทือนของแผ่นคริสตัล  มีกฎเกณฑ์และความแม่นยำสูง  จึงมักใช้เป็นอุปกรณ์คำนสณเวลาในนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ได้  และใช้ทำอุปกรณ์สื่อสารกลางสำหรับถ่ายส่งข้อมูลจำนวนมหาศาลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี

5.รวมแสง

แผ่นคริสตัลที่มีผิวกระจกเว้าหรือนูน  สามารถรวมแสงอาทิตย์เป็นจุดเดียวจนเกิดความร้อนสูง  ดังจะเห็นได้ว่าทฤษฎีของแสงเลเซอร์ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ใช้ลักษณะพิเศษของก้อนคริสตัลเพื่อกระตุ้นให้เกิดลำแสงพลังงานอันแรงกล้า  เพื่อนำไปใช้ในการผ่าตัดด้านจักษุวิทยาที่ต้องการความแม่นยำสูง

ขอขอบคุณ นิตยสาร BE Well

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: