การอ่านเรียงพยางค์

                                                                   การอ่านเรียงพยางค์              
      คำภาษาบาลีสันสกฤต   พยัญชนะที่มิได้มีสะหรือเครื่องหมายกำกับ   เพื่อแสดงว่าเป็นตัวสะกดหรือควบกล้ำ  จะอ่านออกเสียง  /อะ/  ทุกพยางค์   และเป็นคำที่เรานำมาใช้เป็นอันมาก   ออกเสียงอ่านเรียงพยางค์ตามแบบการอ่านในภาษาเดิม เช่น         
กทลี                   อ่านว่า     /กะ – ทะ – ลี/
ครุ                           ”        /คะ – รุ /
ริยา                         ”        /จะ- ริ-ยา /
ปรโลก                   ”        /ปะ-ระ-โลก/
สมาธิ                     ”       /สะ-มา-ทิ/
กรณี                      ”       /กอ –ระ – นี/
สมถะ                   ”        /สะ – มะ – ถะ/  

หมายเหตุ
       คำที่มีอุปสรรค  “ปร”  จะอ่านเป็น /ปะ-ระ/  ทุกตัว  เช่น ปราชิก    ปรามาส   ปรปักษ์  คำบางคำ
เป็นการประสมระหว่างอักขรวิธีของภาษาเดิมกับอักขรวิธีของภาษาไทยเป็นดังนี้

 ๑. อ่านต้นพยางค์แบบเดิม  ท้ายพยางค์แบบไทย   เช่น
ทวาร                     อ่านว่า      /ทะ-วาน/
สกล                           ”         /สะ-กน/ 
อมร                            ”        /อะ-มอน/
นคร                           ”        /นะ-คอน/
๒.  อ่านต้นพยางค์แบบไทย   ท้ายพยางค์แบบเดิม เช่น  
ทรชน                     อ่านว่า      /ทอ- ระ-ชน/
บดินทร์                      ”         /บอ-ดิน/
บริจาค                       ”         / บอ-ริ-จาก/
บดี                           ”          /บอ-ดี/               
๓. คำบางคำนำมาอ่านตามแบบอักษรนำของไทย  เช่น
ปริศนา                     อ่านว่า      /ปริด- สะ-หนา/
สรุป                             ”           /สะ-หรุป/
สวามี                            ”         / สะ-หวา-มี/
โศลก                            ”          /สะ-โหลก/

ขอขอบคุณที่มา  http://12ailada.exteen.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: