เทคนิคในการเลือกแผนการเรียนต่อในชั้นม.๔

2010010403456

เทคนิคในการเลือกแผนการเรียน 

      การเลือกแผนการเรียน ก็เหมือนกับการอ่านหนังสือ หากเลือกถูกเล่มก็ถูกใจอ่านจนจบ แต่หากเลือกผิดเล่ม นอกจากจะไม่ชอบแล้ว ยังอ่านไม่จบอีกด้วย.. ดังนั้น หากอยากมีความสุขตลอด 3 ปีในชีวิต ม.ปลาย และเรียนจบสมใจหวัง ก็ต้องเลือกแผนการเรียนให้ถูก และเหมาะสมกับตัวเอง.. วันนี้ พี่ลาเต้ เลยมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน ของคนที่จะเรียนแผนการเรียนต่างๆครับ.. ยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

      น้องๆ ที่อยากเรียนแผนการเรียนนี้.. ควรมีพื้นฐานความรู้ที่ดี ทางวิชาคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์มีนิสัยเป็นคนช่างสังเกตชอบศึกษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์และชอบแก้ปัญหาต่างๆมีความถนัดในการคิดคำนวณอย่างคล่องแคล่วนอกจากนั้นก็ยังต้องมีสนใจที่จะศึกษาต่อ ในคณะทางสาย วิทยาศาสตร์สาธารณสุขแพทย์วิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์สถิติศาสตร์บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์เกษตรศาสตร์ประมงครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ [คหกรรมวิทยาศาสตร์]

 

แผนการเรียนคณิต-ภาษาอังกฤษ หรือเรียกว่าศิลป์ – คำนวณ

           แผนการเรียนนี้ น้องๆที่จะเรียนควรมีพื้นความรู้ที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา มีนิสัยเป็นคนรักการอ่าน การสำรวจ การวิจัย รวมถึงใส่ใจสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ชอบการวางแผน ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  ขณะเดียวกันก็มีแนวคิดที่จะสนใจศึกษาต่อในคณะด้านเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ ปรัชญา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน มนุษยวิทยา สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ ครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

[ด้านธุรกิจ พละศึกษา และการศึกษานอกระบบ]

 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส , เยอรมัน หรือ ศิลป์ – ภาษา

        หากอยากเป็นเด็กสายศิลป์ – ภาษา ก็ควรมีพื้นความรู้ที่ดีในวิชาภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมมีนิสัยเป็นคนรักการอ่านชอบการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นมีความคล่องตัวในการเขียน หรือพูดโต้ตอบกล้าแสดงออกถ่ายทอดความคิดความรู้สึกได้ดี ในอนาคตมีความฝันที่จะ เรียนต่อในคณะด้านมนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์อักษรศาสตร์โบราณคดีบรรณารักษ์ศาสตร์สารนิเทศน์นิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์

ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ [ด้านภาษาสังคม]

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคมศึกษา หรือศิลป์ – สังคม

      เด็กสายศิลป์ ควรมีพื้นฐานมากๆ ใน วิชาภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มีนิสัยเป็นคนที่ชอบการแสดงออกด้านความสามารถชอบสังคมชอบพบปะพูดคุยชอบเสนอความคิดเห็นชอบช่วยเหลือ

       สายศิลป์ – ภาษานี้จะเหมาะสำหรับน้องๆ ที่อยากจะเรียนต่อทางด้าน

มัณฑนศิลปศิลปกรรมนิเทศศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์โบราณคดีอักษรศาสตร์สังคมสงเคราะห์บรรณารักษ์ศาสตร์มนุษย์ศาสตร์ครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 

    ข้อมูลแบบนี้คงช่วยให้น้องๆ ตัดสินใจเลือกแผนการเรียนได้ง่ายขึ้นจะเลือกตามเพื่อน ตามกระแส หรือตามกาลเวลา ก็ไม่ห้าม.. ขอเพียงให้แผนการเรียนที่น้องๆ เลือกนั้น สร้างความสุขให้กับน้องๆ ก็ถือว่า “ผ่าน” 

ขอขอบคุณที่มา   www.dek-d.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: