คำอวยพรปี๋ใหม่เมือง

images

                                                                  คำอวยพรปี๋ใหม่เมือง

           “เอ้วังโหนตุ…อัจจะในวันนี้ก็เป๋นวันดีสะหรีอันประเสริฐเป๋นวันมังคะละล้ำเลิศกว่าวันตังหลายระวิสังขานต์ปี๋เก่าก็ล่วงล้นป๊นไปแล้วปี๋ใหม่แก้วพญาวันก็ได้มาลุลอดจอดเถิง   หมู่เฮาเจ้าข้าตังหลายก็บ่ได้ละเสียยังฮีตบ่ได้รีดเสียยังป๋าเวณีเก่ากองเดิม   ได้ตั้งอกตั้งใจ๋เตียวดินมาหา  บินเหิรฟ้ามาจอด  ดำน้ำฮอดมาเถิงด้วยความกตัญญูฮู้บุญคุณ   ฮักษาฮีตเก่ากองเดิม   นำเอาน้ำสุกะตะคันโธขมิ้นส้มป่อยพร้อมตังของบริวารตังหลายมาสักการะบูชายังตั๋วผู้ข้า…..แม้นว่าปี๋เก่าที่ผ่านมาสูเจ้าตังหลายได้สะหลั้งปังป้าดเผลอไผล ด้วยวาจ๋า ด้วยใจ๋  ได้ขึ้นที่ต่ำได้ย่ำที่สูง   ล่วงล้ำก้ำเกินด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนั้นแหล้ะ  ผู้ข้าก็จักอโหสิ ยกโทษหื้อสูเจ้าตังหลายได้หมดเสี้ยงโทษตังหลายเหล่านั้นตั้งแต่บัดนี้ยามนี้    ขอหื้อสูเจ้าตังหลายก้านกุ่งฮุ้งเฮืองไปไจ้ไจ้  กึ๊ดอันใดขอหื้อสมความมุ่งมาดผาดถะนานั้นจุ่งจักมีเที่ยงแต๊ดีหลี อายุวัฒโก๋  ธนวัฒโก๋  ศิริวัฒโก๋   วรรณะวัฒโก๋  พละวัฒโก๋    สุขะวัฒโก๋    ยศะวัฒโก๋   จวบเต๊าเท่าเข้าเถิงเนรปานจิ่มเต๊อะ…..”

    ส่วนน้ำขมิ้นส้มป่อยก็ขอหมู่เฮานึกเอาสระเกล้าดำหัวเอาคนเดียวเน้อ..ขออย่าเอาน้ำไปรด(หด)มือก็แล้วกั๋นมันบ่ใช้ฮีตดำหัวคนล้านนาเฮาครับ…

ขอขอบคุณที่มา  ลุงหนาน….พรหมมา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: