Archive for the ‘คำที่มีความหมายโดยนัย’ Category

เรียบร้อยโรงเรียนจีน วลีนี้มีที่มา

  อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว เขียนถึงที่มาของสำนวนนี้ไว้ในหนังสือ “หน้ากระดานเรียง (๑)” พิมพ์โดยโครงการจัดพิมพ์คบไฟ ไว้ดังนี้

         “เรียบร้อยโรงเรียนจีน” นั้น เป็นสำนวนที่มีอายุประมาณเสี้ยวศตวรรษ คือเกิดขึ้นในสมัยที่มี กองโรงเรียนราษฎร์อันเป็นส่วนราชการในกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการนี้มีหน้าที่ดูแลและควบคุมสถานศึกษาทั้งปวงที่เป็นของเอกชนบัดนี้ได้ขยายขึ้นเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีฐานะเท่ากรม มีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชา

        เหตุที่เกิดสำนวนนี้ขึ้น ก็เพราะกองโรงเรียนราษฎร์มีเจ้าหน้าที่ตรวจโรงเรียน ดูแลเกี่ยวกับการเรียนการสอน อาคารสถานที่รวมไปถึงการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดผลการตรวจโรงเรียนที่เจ้าหน้าที่ของกองโรงเรียนราษฎร์รายงานนั้นเป็นเอกสารข้อมูลที่มีผลต่อโรงเรียนราษฎร์เป็นอย่างยิ่งคืออาจได้งบประมาณช่วยเหลือเพิ่ม หรือ ลด หรือ งด ไปเลยก็ได้บางทีก็อาจถึงสั่งปิดโรงเรียนเอาเลยทีเดียว 

      เจ้าหน้าที่ตรวจโรงเรียนจึงเป็นที่เกรงอกเกรงใจและเจ้าของโรงเรียนจำเป็นต้องเอาใจใส่ ต้อนรับขับสู้เป็นพิเศษทุกครั้งที่มีการไปตรวจโรงเรียนแน่นอน เจ้าของโรงเรียนที่เป็นคนจีนย่อมถนัดในเรื่องเช่นนี้ยิ่งกว่าเจ้าของที่เป็นคนไทย และเป็นที่รู้จักในบรรดาเจ้าหน้าที่ว่า ใครได้ไปตรวจโรงเรียนจีน คนนั้นย่อมเป็นคนของหัวหน้ากองหรือไม่ก็เป็นที่ชอบพอเป็นพิเศษของผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ผลการตรวจก็จะต้องออกมาว่าเรียบร้อยทุกครั้งไป

       สำนวน “เรียบร้อยโรงเรียนจีน” จึงเกิดขึ้นแรก ๆ ก็ใช้กันเฉพาะในกองโรงเรียนราษฎร์ แต่ต่อมาก็ได้ขยายวงออกไปเรื่อย ๆ ผู้ที่ใช้รู้ที่มาบ้าง ไม่รู้บ้างจึงเป็นเหตุให้สำนวนนี้แตกลูกออกไปต่าง ๆ

ที่มา ๑๐๘ ซองคำถาม
ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์ sanook.com

Advertisements

คำที่มีความหมายโดยตรง โดยนัย

              คำที่มีความหมายโดยตรง โดยนัย

                คำบางคำ แม้จะมีความหมายโดยตรงอยู่แล้ว แต่ก็ยังสามารถนำมาใช้ในความหมายใหม่ได้
เรียกว่า ความหมายโดยนัย ซึ่งหมายถึงคำที่มีความหมายไม่ตรงตัวการที่เราจะรู้ว่าคำนั้น มีความหมายโดยตรงหรือโดยนัย จะต้องดูจากคำอื่นๆ ในประโยคประกอบด้วย เช่น
ฉันชอบกินกล้วยสุก –หมายถึง– ผลไม้ชนิดหนึ่ง
โธ่เอ๊ย! ของกล้วยๆ ก็ทำไม่ได้ –หมายถึง– ง่ายมาก
ระวังสะดุดหินนะลูก –หมายถึง– มวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียว หรือหลายชนิดที่รวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ
ข้อสอบวิชานี้หินมาก –หมายถึง– ยากมาก
ห้ามเด็ดดอกไม้ –หมายถึง– ทำให้ขาดด้วยนิ้วหรือเล็บ
หนังสือเล่มนี้เด็ดมาก –หมายถึง– ดีมาก