Archive for the ‘คำที่มีความหมายโดยนัย’ Category

เรียบร้อยโรงเรียนจีน วลีนี้มีที่มา

  อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว เขียนถึงที่มาของสำนวนนี้ไว้ในหนังสือ “หน้ากระดานเรียง (๑)” พิมพ์โดยโครงการจัดพิมพ์คบไฟ ไว้ดังนี้

         “เรียบร้อยโรงเรียนจีน” นั้น เป็นสำนวนที่มีอายุประมาณเสี้ยวศตวรรษ คือเกิดขึ้นในสมัยที่มี กองโรงเรียนราษฎร์อันเป็นส่วนราชการในกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการนี้มีหน้าที่ดูแลและควบคุมสถานศึกษาทั้งปวงที่เป็นของเอกชนบัดนี้ได้ขยายขึ้นเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีฐานะเท่ากรม มีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชา

        เหตุที่เกิดสำนวนนี้ขึ้น ก็เพราะกองโรงเรียนราษฎร์มีเจ้าหน้าที่ตรวจโรงเรียน ดูแลเกี่ยวกับการเรียนการสอน อาคารสถานที่รวมไปถึงการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดผลการตรวจโรงเรียนที่เจ้าหน้าที่ของกองโรงเรียนราษฎร์รายงานนั้นเป็นเอกสารข้อมูลที่มีผลต่อโรงเรียนราษฎร์เป็นอย่างยิ่งคืออาจได้งบประมาณช่วยเหลือเพิ่ม หรือ ลด หรือ งด ไปเลยก็ได้บางทีก็อาจถึงสั่งปิดโรงเรียนเอาเลยทีเดียว 

      เจ้าหน้าที่ตรวจโรงเรียนจึงเป็นที่เกรงอกเกรงใจและเจ้าของโรงเรียนจำเป็นต้องเอาใจใส่ ต้อนรับขับสู้เป็นพิเศษทุกครั้งที่มีการไปตรวจโรงเรียนแน่นอน เจ้าของโรงเรียนที่เป็นคนจีนย่อมถนัดในเรื่องเช่นนี้ยิ่งกว่าเจ้าของที่เป็นคนไทย และเป็นที่รู้จักในบรรดาเจ้าหน้าที่ว่า ใครได้ไปตรวจโรงเรียนจีน คนนั้นย่อมเป็นคนของหัวหน้ากองหรือไม่ก็เป็นที่ชอบพอเป็นพิเศษของผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ผลการตรวจก็จะต้องออกมาว่าเรียบร้อยทุกครั้งไป

       สำนวน “เรียบร้อยโรงเรียนจีน” จึงเกิดขึ้นแรก ๆ ก็ใช้กันเฉพาะในกองโรงเรียนราษฎร์ แต่ต่อมาก็ได้ขยายวงออกไปเรื่อย ๆ ผู้ที่ใช้รู้ที่มาบ้าง ไม่รู้บ้างจึงเป็นเหตุให้สำนวนนี้แตกลูกออกไปต่าง ๆ

ที่มา ๑๐๘ ซองคำถาม
ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์ sanook.com

คำที่มีความหมายโดยตรง โดยนัย

              คำที่มีความหมายโดยตรง โดยนัย

                คำบางคำ แม้จะมีความหมายโดยตรงอยู่แล้ว แต่ก็ยังสามารถนำมาใช้ในความหมายใหม่ได้
เรียกว่า ความหมายโดยนัย ซึ่งหมายถึงคำที่มีความหมายไม่ตรงตัวการที่เราจะรู้ว่าคำนั้น มีความหมายโดยตรงหรือโดยนัย จะต้องดูจากคำอื่นๆ ในประโยคประกอบด้วย เช่น
ฉันชอบกินกล้วยสุก –หมายถึง– ผลไม้ชนิดหนึ่ง
โธ่เอ๊ย! ของกล้วยๆ ก็ทำไม่ได้ –หมายถึง– ง่ายมาก
ระวังสะดุดหินนะลูก –หมายถึง– มวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียว หรือหลายชนิดที่รวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ
ข้อสอบวิชานี้หินมาก –หมายถึง– ยากมาก
ห้ามเด็ดดอกไม้ –หมายถึง– ทำให้ขาดด้วยนิ้วหรือเล็บ
หนังสือเล่มนี้เด็ดมาก –หมายถึง– ดีมาก

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.